Giới thiệu series video tự học ASP .NET CORE MVC

ASP NET CORE & MVC

ASP.NET Core là một công nghệ khá là mới. Một framework mã nguồn mở, hiệu suất cao và đa nền tảng dùng để xây dựng các ứng dụng hiện đại có kết nối với Internet và dựa trên mô hình đám mây. ASP.NET Core được phát triển bởi tập đoàn Microsoft và cộng đồng lập trình viên. ASP.NET Core cũng là một framework kiểu module có khả năng thực thi trên framework .NET, Windows và .NET Core đa nền tảng.

Và không thể không nói đến .NET Core MVC , vẫn sử dụng mô hình MVC như MVC5 nhưng có thể chạy cross plat form và hỗ trợ sẵn nhiều tính năng hay ho như là Dependency Injection.

Hi vọng qua loạt video tự học .NET Core MVC này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn và có thể làm việc được với NET Core MVC

YÊU CẦU ĐỂ HỌC

  • Có hiểu biết cơ bản về C#, SQL
  • Có hiểu biết về HTML CSS cơ bản
  • Tốt hơn nếu bạn đã từng làm web với các framework khác

TÀI LIỆU HỌC

Chuỗi video youtube:

Tự học ASP NET CORE MVC

Published under dotNET on .

Kiên Đinh

Bần đạo là Kiên Đinh, một Developer. Ta viết blog này với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân đối với coding chi đạo.